Tình yêu tôi dành trao em

If you want to know how much I love you, try to catch the drops of rain; those you catch is how much you love me and those you’ve left is how much I love you. (Nếu em muốn biết tôi yêu em nhiều đến nhường nào, hãy cố gắng hứng lấy những hạt mưa; bao nhiêu hạt mưa em hứng được là bấy nhiêu tình em yêu tôi, còn bao nhiêu hạt mưa em để sót là ngần ấy tình yêu tôi dành trao em.)



CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN