Từ vĩ đại trở thành đáng cười

Từ vĩ đại trở thành đáng cười chỉ có một bước, nhưng nếu bước thêm bước nữa, đáng cười lại biến thành vĩ đại.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN