Tuổi trẻ

Tuổi trẻ không có lý tưởng giống như buổi sáng không có mặt trời.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN