Vết thương

Ai có sẹo thì sẽ không quên vết thương.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN