Vinh quang

Vinh quang của đàn bà là sắc đẹp.Vinh quang của đàn ông là sức mạnh.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN