Yêu đương

Yêu đương chính là một cơ hội ngẫu nhiên, có người bị thần tình yêu bắn trúng mũi tên, có người lại tự mình lao vào lưới.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN