A star falls down from the sky

Whenever I miss you, a star falls down from the sky. So, if you looked up to the sky and found it is dark with no stars, it is all your fault. You made me miss you so much! (Mỗi khi em nhớ anh, một vì sao trên trời lại rơi xuống. Thế nên, nếu anh ngước nhìn bầu trời mà chỉ thấy một màn đêm tối mịt không một ánh sao, lỗi tại anh cả đó. Anh đã khiến em nhớ anh biết bao nhiêu!)CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN