Rung cảm

Rung cảm, yêu, đau khổ, hi sinh những chữ này mãi dệt trong đời của người phụ nữ.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN