Ai mong

Ai mong cầu càng ít, hạnh phúc của họ càng lớn; ai hi vọng càng ít, tự do của họ sẽ càng nhiều.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN