Bảo vệ đức hạnh

Đối với một người đàn bà, bảo vệ đức hạnh của mình trước những người đàn ông còn dễ dàng hơn là bảo vệ tiếng tăm của mình trước những người đàn bà.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN