Con người

Con người đều cho rằng số phận của mình phải do mình dẫn dắt, nhưng tận sâu trong lòng, lại mặc ý để số phận thao túng.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN