Cơ hội

Cơ hội là một bút danh mà thượng đế dùng khi ngài không muốn kí tên thật.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN