Người con gái không có mùi thơm

Người con gái không có mùi thơm rất dễ ngửi.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN