Nếu người

Nếu người con gái xinh đẹp là hố bẫy thì mỗi người đàn ông thông minh đều thích nhảy vào hố bẫy này.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN