Xinh đẹp

Xinh đẹp dễ mất đi trong thoáng chốc nhưng thô bỉ là vĩnh viễn.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN