Khi trí tuệ và số phận giao chiến

Khi trí tuệ và số phận giao chiến với nhau, nếu trí tuệ có gan dám làm dám chịu thì số phận sẽ không có cơ hội xô ngã nó.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN