Cuộc đời là vở kịch dài

Cuộc đời như tốt sang sông, Tiến ngang tiến dọc chứ không được lùi. Cuộc đời như vở kịch dài, Ta là vai chính, cả hài lẫn bi.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN