Cướp đêm là giặc

Con ơi nhớ lấy câu này Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN