Để tâm nghiền ngẫm

Để tâm nghiền ngẫm mãi thì lẽ gì mà không nghĩ ra, kiên gan bền chí mãi thì việc gì mà làm chẳng nổi.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN