Điều phải lẽ trái

Thị phi chi tâm trí chi đoan dã. (Ta phân biệt được điều phải lẽ trái đều do đức trí cả.)CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN