Đừng bỏ cuộc

Đừng bỏ cuộc! Hãy kết giao với những người giàu nghị lực và có kỷ luật. Hãy giao du với những người có cao vọng và luôn sống tích cực.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN