Giáo dục là một điều đáng kính trọng

Giáo dục là một điều đáng kính trọng, nhưng nên nhớ rằng đôi khi những điều được dạy là những cái không đáng biết.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN