Giàu nghèo

Nghèo sinh bệnh, giàu sinh tật.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN