Hỏi trẻ

Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN