Giving all to the present

Real generosity toward the future lies in giving all to the present. Sự hào phóng thật sự đối với tương lai là việc đem cho tất cả trong hiện tại.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN