Hai mà là một

Hai mà là một; một người đàn ông và một người đàn bà hòa hợp thành một vị thiên thần, ấy là cõi thiên đường…CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN