Hãy ngậm chặt môi

Khi bạn giận dữ, hãy ngậm chặt môi, tránh làm tăng nộ khí của bạn.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN