Kẻ hay hiếu danh

Kẻ hay hiếu danh, việc làm thường giả dối.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN