Khi tự

Khi tự nhiên tước mất năng lực đi lại bằng tứ chi của nhân loại và trao cho một cây gậy, chính là lý tưởng.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN