Khoa học không có lương tâm

Khoa học không có lương tâm chỉ là đống gạch vụn của tâm hồn.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN