Say đắm chân lý

Việc đầu tiên và cuối cùng yêu cầu người người thiên tài, chính là say đắm chân lý.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN