Lấp không

Lấp không đầy là lòng ham muốn, phá không vỡ là thành u sầu.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN