Kiểm tra sự trung thực

Tiền bạc là công cụ hữu hiệu để kiểm tra sự trung thực, sự liêm khiết của mọi ngườiCHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN