Làm mọi thứ vì tiền

Với người nghĩ rằng tiền có thể làm được mọi thứ, ta có thể nghi ngờ anh ta làm mọi thứ vì tiền.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN