Lòng dũng cảm

Nếu như có một cái gì đó mạnh hơn số phận thì đó là lòng dũng cảm không gì lay chuyển nổi để chịu đựng nó.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN