Lý tưởng là ngọn đèn sáng chỉ đường

Lý tưởng là ngọn đèn sáng chỉ đường. Không có lý tưởng thì không có phương hướng xác định; không có phương hướng thì không có cuộc sống.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN