Trở ngại

Trở ngại duy nhất để thực hiện lý tưởng ngày mai là lo lắng hôm nay.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN