Thảm kịch lớn nhất của nhân loại

Một trong những thảm kịch lớn nhất của nhân loại là: họ thất bại và hoang phí cuộc đời mình trong sầu khổ, sau khi vui hưởng thành công, và không còn ý chí để có thể đứng lên một lần nữa.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN