Chết hoàn toàn

Chết hoàn toàn không phải là kẻ thù đáng sợ, vì con người luôn có biện pháp đối phó với nó: ý muốn báo thù có thể chiến thắng cái chết, tình yêu coi thường cái chết, danh dự lấy cái chết làm vinh quang, tuyệt vọng lấy cái chết làm nơi nương náu, sợ hãi luôn vượt lên trên cái chết, mà lòng tin thì vui vẻ ôm hôn cái chết.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN