Người bạn chân thực

Người bạn chân thực luôn luôn là: Khi bạn lầm lỗi, người đó không nghĩ là bạn thường xuyên làm như vậy.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN