Người hay – người dở

Thấy người hay nghĩ sao cho bằng, thấy người dở tự xét mình có dở.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN