Người thông minh

Người thông minh học được từ trong sai lầm của người khác, kẻ ngu xuẩn học tập trong sai lầm của chính mình.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN