Người có trí thông minh quá mức

Người có trí thông minh quá mức thì sẽ bị người ta cho là thằng ngốc.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN