Tài năng bác học

Dù chúng ta trở thành tài năng bác học nhờ vào kiến thức của người khác, nhưng muốn trở thành một người thông minh thì phải dựa vào trí tuệ của chính mình.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN