Nguy hiểm

Không có gì nguy hiểm bằng lời khuyên tốt đi kèm với gương xấu.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN