Nửa đời dài nhất của bạn

Bạn có thể sống lâu, nhưng hai mươi năm đầu là nửa đời dài nhất của bạn.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN