Pháp luật

Pháp luật không sinh ra những nhân vật vĩ đại, chỉ có tự do mới có thể tạo nên vĩ nhân và anh hùng.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN