Sự chạy trốn

Trong tình yêu, chiến thắng của người đàn ông là sự chạy trốn.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN