Sự khiêm nhường

Sự khiêm nhường luôn có quan hệ với khoan hồng và sự kiêu ngạo dính dáng tới ganh tị.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN