Tấm gương sáng

Tấm gương sáng, bụi bặm chẳng làm dơ được. Tinh thần trong, lòng hàm muốn chẳng dính vô được.CHIA SẺ VÀ CẢM NHẬN